Thijs Liebregts

Handhaving is voor de één een probleem en voor de ander een oplossing. Wanneer er handhavend wordt opgetreden is er echter altijd al sprake van een discussie. Anders had het niet zo ver hoeven komen. Tijdens mijn studie liep ik twintig weken stage bij een waterschap en leerde ik de ins en outs van een overheidsinstantie kennen bij het handhavend optreden. Dat was in 2006. In 2021 zijn er veel zaken veranderd en heb ik reeds 10 jaar als advocaat handhavingszaken behandeld en zat ik vier jaar in een bezwaarschriftencommissie. Met deze ervaring kan ik u met raad en daad bijstaan indien u bezwaar wil maken tegen een ingezet handhavingstraject, of bijstaan indien u juist wenst dat er wordt gehandhaafd.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact