Voorlopige voorziening in het bestuursrecht

voorlopige voorziening bezwaar beroep

Bezwaar en beroep tegen een besluit van de overheid kunnen leiden tot herziening of vernietiging van een besluit. Indiening van een bezwaar- of beroepschrift heeft echter geen schorsende werking. Dit betekent dat de mogelijkheden en verplichtingen die voortkomen uit het besluit gewoon van kracht blijven. Het kan dan gebeuren dat een omgevingsvergunning voor bouwen gebruikt…