Disclaimer

Bij het maken en updaten van deze site wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is of dat mijn visie niet door anderen wordt gedeeld. Auteur is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site komen uitsluitend toe aan de auteur. De inhoud van deze website mag slechts worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt indien voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur is verkregen. Een verzoek tot het overnemen van of verwijzen naar informatie op deze site zal veelal worden gehonoreerd, mits met verwijzing naar deze site en de auteur. Ik verzoek u een kort mailtje te sturen waarna ik deze voorwaarden zal bevestigen.

Verwijzingen naar websites die niet door auteur worden beheerd zijn slechts informatief bedoeld. Auteur staat niet in voor de inhoud van die websites en/of voor de correctheid of volledigheid van de informatie die op die websites wordt aangeboden.

De werkzaamheden die auteur verricht worden slechts uitgevoerd wanneer hiertoe opdracht is verstrekt aan LiebregtsLeistra Advocaten in Nijmegen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LiebregtsLeistra Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.