Handhavingsadvocaat

Ons specialisme

Onder handhaving vallen onder andere de dwangsom, bestuursdwang en boetes. Maar ook is het mogelijk dat een verleende vergunning, accreditatie of een certificaat wordt ingetrokken. Deze sancties dienen alleen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden ingezet. Het is altijd mogelijk deze sancties aan te vechten door bezwaar en/of beroep in te stellen. Ook is het mogelijk de sanctie direct te laten schorsen door een rechter, als aannemelijk kan worden gemaakt dat het sanctiebesluit onrechtmatig is. Wel is het van belang op tijd te reageren tegen een sanctiebesluit en zelfs om tijdig op een voornemen te reageren. Anders kan het zo zijn dat het recht op bezwaar en beroep vervalt.

Over handhaving

De Nederlandse overheid stelt regels vast, maar ook gemeenten, provincies en waterschappen hebben mogelijkheden om regelgeving vast te stellen. Daarnaast hebben zij middelen tot hun beschikking om naleving van deze regels af te dwingen. Door middel van handhaving kan een overheidsinstantie afdwingen dat de regels worden nageleefd. Deze middelen gelden in het gehele bestuursrecht en zijn dan ook opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wij geven u graag advies bij uw handhavingskwesties.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact